Inicio / Bogotá / Sushi Kau Express Bar Sas

Sushi Kau Express Bar Sas, Bogotá

Combos participantes

Rollos sushi

1 rollo de sushi

Hatsu 400ml

1 hatsu tea 400 ml

+
$ 35.900

Sedes participantes

Sushi Kau Express Bar Sas

CRA 8 No 64 11