Inicio / Medellín / Mundo Sushi Aranjuez

Mundo Sushi Aranjuez, Medellín

Combos participantes

Rollos sushi

1 rollo de sushi

Hatsu 400ml

1 hatsu tea 400 ml

+
$ 45.900

Sedes participantes

Mundo Sushi Aranjuez

CR 49 B 93 67