Inicio / Bogotá / Lecker By Tota/Star Wok

Lecker By Tota/Star Wok, Bogotá

Combos participantes

Rollos sushi

1 rollo de sushi

Hatsu 400ml

1 hatsu tea 400 ml

+
$ 35.900

Sedes participantes

Lecker By Tota/Star Wok

Cr 79b 1 20